Poulstrup forsamlingshus  stedet til din fest.....
Birkager 6
, Poulstrup, 9760 Vrå 98 98 84 49
 

Startside
Op

POULSTRUP FORSAMLINGSHUS

 


generalforsamling 2017

Der var mødt 52 op til generalforsamling der vanen tro startede med stegt flæsk og persille sovs.( største antal i mange år)

 Erling blev valgt som dirigent.

Formandens beretning,

Et godt år for Poulstrup borgerforening, 

Banko spillet går godt med 130-150 deltagere hver torsdag,

Præmiewhist går godt med ca. 40 deltagere hver gang.

Forsamlingshuset har været udlejet ca. 40 gange i weekenden i 2016.

Der er kommet nyt tag på forsamlingshuset, samt efter isolering af dette. Pris 430.000 hvoraf de 300.000 er tilskud fra kommunen og resten er betalt af borgerforeningen.

Forsamlingshuset er blevet malet indvendig i 2016.

Gæld til sparekassen er nedbragt med 100.000, så der nu kun skyldes 19.000 kr. hvilket bliver betalt helt ud i 2017.

Gælden i huset er i dag 87.000 til kommunen og 19.000 til sparekassen, i alt ca 96.000, borgerforeningen har indestående på 107.000, så reelt set er huset gældfrit.

I marts var Kræn West på besøg hvor der var 151 personer mødt op.

Planer for 2017.

24-3-2017 kommer Slåbrock Trio og giver koncert.

Vi skal have moderniseret vores toiletter, og lavet nyt køkken i lejlighed.

 

Tak til frivillige hjælpere til spil og præmiewhist.

 

På valg var Mette Krogholm, Anders Krogholm , Per Christensen, Benny Andersen, Benny ønskede ikke genvalg, som nye stillede Preben Thomsen, Børge Molin og Else Hurup  op.

 

Ved skriftlig afstemning blev Anders Krogholm, Per Christensen, Børge Molin og Preben Thomsen valgt. Endvidere består bestyrelsen af Arne Møller, Betty Bjerre og Jens-Ole Frederiksen.

 

Mette Krogholm og Else Hurup blev suppleanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

29 gik til ærterne

 

Der var mødt mange frem til den årlige generalforsamling i Poulstrup og omegns borgerforening, som står for forsamlingshuset i byen.  Traditionen tro startede vi med de gule ærter med flæsk og pølse en øl og en dram.

 

efter ærterne gik man over til generalforsamlingen.

 

Per Christensen bød velkommen, Erling blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Birgit og Grethe blev valgt som stemmetællere.

 

Formandens beretning:

 

Et rigtigt godt år for borgerforeningen. Huset er stadigvæk populært, det har været lejet ud. 52 gange i weekends til private fester, og det er booket 16 gange i 2013, 26 gange til præmiewhist som  hver tirsdag trækker en 35-40 personer som hygger sig med kortspil og 50 gange til Bankospillet som hver torsdag trækker 140-170 som spiller om kød kasser og købmandsposer fra Tårs

Det har givet godt i kassen, men vi har også haft udgifter.

Vi har fået gulvet lakeret, malet i store og lille sal, fået nye lamper op.. Vi har også investeret i en ny opvaskemaskine, køleskab, fejemaskine, nye borde og stole og  Parkeringspladsen har fået knust asfalt.

Uden for huset har vi støttet Multinetværket med morgenbrød, da de plantede løg, og givet kaffe og kage til borgermøde.

Vi har igen i år fået spejderne til at dele girokortene ud så de også kan tjene en skilling.

Vi planlægger at lave et arrangement den 4 oktober 2013 i forsamlingshuset, med Hanne Lauersen fra Vendsyssel teater. S'hirley Valentine
En STOR tak til alle der hjælper i huset, både med banko, præmiewhist, udlejning, regnskab mm.

 

Det omdelte regnskab og budget blev gennemgået af kassereren det viser en balance på 277.225,- kr. og et resultat på 45.629,-

 

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Mette Krogholm, og der var genvalg til Arne Møller, Else Hurup og Jens-Ole Frederiksen. 1. suppleant Bodil Hoven og Betty Bjerre 2. suppleant. revisorer  blev Birgit Krøgholt (genvalg) og Inge Christensen.

 

Eventuelt:

kontingent sættes op, det var der ikke den store stemning for. men nogle kulturelle arrangementer, ålegilde, revy, og det blev foreslået at vi næste år skulle have stegt flæsk i stedet for de gule ærter, det var der god stemning for

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Per Christensen, Næstformand: Mette Krogholm, Kasserer: Arne Møller, Sekretær & PR.: Jens-Ole Frederiksen, Øvrige medlemmer: Erik Møller, Else Hurup, Anders Krogholm.

 

Har man ikke fået et girokort, eller vil man gerne betale kontakt da Arne Møller Jensen, Markager 6,  tlf. 4219 3042 eller en fra bestyrelsen, så kommer vi

 

Pbv. Jens-Ole Frederiksen


generalforsamling den 27 feb. 2012 i forsamlingshuset...

 

37 gik til ærterne

 

Der var mødt mange frem til den årlige generalforsamling i Poulstrup og omegns borgerforening, som står for forsamlingshuset i byen.  Traditionen tro startede vi med de gule ærter med flæsk og pølse en øl og en dram.

 

efter ærterne gik man over til generalforsamlingen.

 

Per Christensen bød velkommen, Erling blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Birgit og Grethe blev valgt som stemmetællere.

 

Formandens beretning:

Et rigtigt godt år for borgerforeningen " måske det bedste ", huset er blevet brugt 140 dage i 2011, 64 gange i weekends til private fester, 26 gange til præmiewhist som  hver tirsdag trækker en 35-40 personer som hygger sig med kortspil og 50 gange til Bankospillet som hver torsdag trækker 140-170 som spiller om kødkasser fra Tårs og Købmandsposer fra Lya KWIK Spar i Poulstrup.

Det har givet godt i kassen, men vi har også haft udgifter

Vi har fået gulvet lakeret, det trænger igen. Vi fik nyt gasfyr og varmtvandsbeholder, som vi dog forventer vil spare os for mange penge fremover. Vi har også investeret i en gulvvaske maskine, nye borde og stole. Lejligheden er også blevet sat i stand med bla nye lofter, så den kunne være klar til den nye lejer. Endelig er det blevet malet i både store og lille sal..

Uden for huset har vi støttet Multinetværket med morgenbrød, da de plantede løg, serveret kaffe ved "åben awten" ved købmanden, vi har givet penge til Børnenes jord´s jubilæum.

Vi har igen i år fået spejderne til at dele girokortene ud så de også kan tjene en skilling.

En STOR tak til alle der hjælper i huset, både med banko, præmiewhist, udlejning, regnskab mm.

 

Det omdelte regnskab og budget blev gennemgået af kassereren det viser en balance på 306.241,00,- kr. og et resultat på 23.329,-

 

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

 

Nyvalgt til Bestyrelsen blev: Anders Krogholm, og der var genvalg til Arne Møller, Else Hurup og Jens-Ole Frederiksen. 1. suppleant Bodil Hoven og Jørgen Pedersen 2. suppleant. revisorer  blev Birgit Krøgholt (genvalg) og Inge Christensen.

 

Eventuelt:

forslag til mere grus på P-pladsen, (Tømreren vil give et læs som tak for vej ret.)

Åbent hus i forsamlingshuset, folk på 30 - 50 ved ikke hvad borgerforeningen står for.

foredrag evt. med Arne Larsen Leddet.

bal for de unge i byen.

Det kan være svært at få betalt medlemskort, ( Vi laver en aftale om at de kan betales ved Lya KWIK Spar)

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand                             Per Christensen

Næstformand                      Jette H Christensen

Kasserer:                            Arne Møller

Sekretær & PR.                  Jens-Ole Frederiksen

Øvrige medlemmer:           Erik Møller

                                            Else Hurup

                                            Anders Krogholm

 

Pbv. Jens-Ole Frederiksen

 


Gode gule ærter  Beretning fra generalforsamlingen i borgerforeningen..28-02-2011

Vi startede traditionen tro med Gule Ærter, flæsk og pølse dertil øl og brændevin.  formand Per Christensen bød velkommen til de 31 fremmødte.

  Kl. 19,30 startede generalforsamlingen.  Jørgen Larsen blev valgt som dirigent, Lya og Jette blev stemmetællere. Jørgen takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter formanden Per Christensen fik ordet til beretningen:

Formandens beretning:

Huset er blevet malet, og vi har fået lagt fliser udenfor. Forårsfesten i marts 2010 gik fint, men der kunne godt være en større opbakning.

Udlejningen af huset går fint, det var udlejet til private fester 64 gange i 2010,
bankospil ca 50 dage  og præmiewhist 30 gange. ialt 144 dage det er 2,5 dag pr uge.

Banko spillet var lidt sløjt først på året, men nu er der op til 170 pr gang. Det kan skyldes at de har lukket i Sterup og Børglum. Vi håber det fortsætter også når sommeren kalder.
Præmiewhist går stadigvæk forrygende ikke mindst takket være Bent de er 35 pr gang

Vi har haft en energirådgiver til at kigge på huset, vi har skiftet gasfyr og varmvandskedel  det skulle give en besvarelse på driften på 15.000 kr pr. år

Til slut takkede Per for et godt samarbejde, Tak til Inger for udlejningen, Bent BP for præmiewhist, og til alle de frivillige der hjælper til ved bankospillet ligesom Birgit og Grethe fik tak for deres hverv som revisor.

Fremlæggelse af regnskab:

Arne fremlagde regnskab. vi har betalt et gammelt lån i Hypotekbanken på 4.028 kr ud og er begyndt at afdrage på et lån til kommunen

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til Bestyrelsen:

Per Christensen, Lis Krogholm og Erik Møller blev genvalgt. og Jette Christensen kom ind i stedet for Tove.
Palle Christensen og Bodil blev henholdsvis 1. og 2. suppleant

Som revisor genvalgtes Grethe og Birgit.

Eventuelt.

Palle kom med forslag om at ændre foreningen til en forsamlingshus forening, det vandt dog ikke gehør.

Borgerforeningen skulle være mere udadvendt, evt. tavle ved Lya. fortælle hvad vi laver, bla. andet har vi sendt et høringssvar til kommunen, hvor vi beklagede at de ville fjerne overbygningen på skolen.

Opfordre til bredere samarbejde med de andre foreninger bla Multinetværket.

borgerforeningen kunne værre  med i naturfredningsforeningens ren by projekt, saml skrald, evt. i august.

 

Referent:   Jens-Ole

 

Bestyrelsen har den 07-03-2011 konstitueret sig således:

 

Formand                                      Per Christensen

Næstformand                              Jette Christensen.

Kasserer:                                    Arne Møller

Sekretær & PR.                           Jens-Ole Frederiksen

rengøring                                     Lis Krogholm

vedligeholdelse                          Erik Møller

hjælp ved spil                              Else Hurup